درباره ما

صنایع غذایی طهورای قمصر کاشان در سال 1397 با هدف تولید گلاب، اسانس، عرقیات گیاهی، افشره ها و طعم دهنده ها با طراحی و ساخت دستگاه های مجهز بعد از اخذ مجوز های صنایع و وزارت بهداشت و پروانه های ساخت شروع به فعالیت نموده است. تولیدات این مجموعه سالیانه بالغ بر 2000 تن گلاب، 2000 تن عرقیات گیاهی و 1000 کیلو اسانس های گیاهان مختلف می باشد.