استخدام در طهورا

آدرس:

ساری

موبایل:

09358246672

ایمیل:

info@tahoura.co

درخواست همکاری

همکاری با طهورا

مشخصات فردی :
تحصیلات :
دوره های آموزشی :
آشنایی با زبان :
مهارت های کامپیوتری :
سوابق کاری :